kegger

Praca

Obecnie poszukujemy doświadczonych pracowników na stanowiska:


- Konstruktor / projektant CAD - mile widziany stopień o niepełnosprawności.

Wymagania:

- opracowanie pod kątem konstrukcyjnym nowych produktów,

- opracowanie dokumentacji technicznej,

- odpowiedzialność za weryfikację zastrzeżeń patentowych i homologacyjnych.


- Handlowiec, Specjalista ds. sprzedaży - Masz doświadczenie handlowe w branży samochodów użytkowych lekkich, adaptacji / zabudów lub konkakty w segmencie mobilnych serwisów, a może sprzedajesz produkty pokrewne i szukasz możliwości zarobienia dodatkowej prowizji? Jesteś mobilny/a, pracowity/a i zdeterminowany/a, a przede wszystkim efektywny/a?

Napisz do nas!

W kilku słowach opisz swoje doświadczenia, rejon działalności oraz obszary, w których  możesz pozyskiwać zlecenia.

 

Wymagania:

- znajomość oraz umiejętność sprzedaży bezpośredniej i pośredniej,

- umiejętności związane z negocjowaniem i zawieraniem umów,

- doświadczenie na stanowisku sprzedawca.

 

- Technik Inżynier Badań i pomiarów stykowych skanerem 3D

Wymagania:

- umiejętność obsługi programów typu SOLID WORKS, SOLID EDGE, CATIA, INVERTOR i inne 3D,

- wykonywanie rysunków technicznych oraz modelowanie 3D,

- odpowiedzialność w obsłudze plotera CNC 3D.

 

- Operator CNC 3D

Wymagania:

- znajomość oraz umiejętność obsługi programów typu CAD, CAM

- umiejętności związane z wykonywaniem rysunków technicznych oraz modelowaniem 2D i 3D (AutoCAD)

- doświadczenie w obsłudze plotera CNC 3D.

 

 

- Księgowa, Kadrowa

Wymagania:

- znajomość oraz umiejętność obsługi programów księgowych SUBIEKT GT, REWIZOR,

- znajomość w praktyce zagadnień związanych z WDT, WNT, INTRASAT, KADRY,

- umiejętności związane z wykonywaniem komplementacji, intrastatów, rozliczenie płac pracowniczych,

- doświadczenie w pracy.

 

 

- Elektromechanik

Wymagania:

- umiejętność i doświadczenie w instalacjach elektrycznych 12v i 24v,

- umiejętne posługiwanie się elektronarzędziami,

- doświadczenie w branży AUTOMOTIV.

 

 

- Dystybutor

Poszukujemy aktywnych dystrybutorów na terenie całego kraju i Europy! Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami!

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail (skontaktujemy się z osobami, które nas zainteresują):    praca@kegger.eu

Prosimy o umieszczenie klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Kegger Sp. z o.o. ul. Marka Hłaski 28A, 54-608 Wrocław, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Kegger Sp. z o.o.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa firmy Kegger Sp. z o.o. inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:.
- Kegger Sp. z o.o. ul. Marka Hłaski 28A, 54-608 Wrocław
- e-mail: info@kegger.eu

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (1) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (2), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (3), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Kegger Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (4), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (5), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1.) Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2.) Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3.) Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4.) Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5.) Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Kegger Sp. z o.o. w związku z korzystaniem przez Kegger z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW).

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
4. Prawo do usunięcia danych osobowych;.
5. Prawo do wniesienia skargi do Prezes Kegger Sp. Z o.o. (na adres, ul. Marka Hłaski 28A, 54-608 Wrocław)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

© Copyright 2011-2019 by Kegger | Created by: red agencja interaktywna